Urządzenia zabawowe i serwis placów zabaw w Szczecinie – Kontakt

Producent certyfikowanych placów zabaw Agencja Dzieciak w Szczecinie zajmuje się wyposażeniem placów zabaw, instytucji i innych placówek w bezpieczne urządzenia zabawowe wykonane z drewna. Dzięki naturalnym surowcom, nasze realizacje są bezpieczne i nieszkodliwe dla ciekawych świata malców umożliwiając im prawidłowy rozwój motoryki ciała, poprawę kondycji fizycznej dzięki projektom przyjaznym wizualnie, o ciekawej kolorystyce i zachęcającym do zabaw ruchowych na zewnątrz. Od ponad 20 lat produkujemy drewniane urządzenia zabawowe, które spełniają polskie i europejskie normy bezpieczeństwa. W naszej ofercie znajdą Państwo huśtawki dla dzieci, mosty i piramidy linowe oraz inne linearia. Ponadto posiadamy szeroki wybór urządzeń na sprężynie, takich jak bujaki i kiwaki. Zamówienia realizujemy na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz omówienia szczegółów realizacji zamówienia.

601 89 39 70   biuro@agencjadzieciak.com

  72-006 Mierzyn, ul. Śliczna 4

Przeglądy uprawnione placów zabaw:
http://www.atestpro.pl/kontakt.htmlprev next

Nasze wyroby podlegają ochronie prawami autorskimi i pokrewnymi /wzory urządzeń i rozwiązania techniczne/.

Wszystkie wyroby sprzedawane na place zabaw posiadają certyfikat. Certyfikat jest oznakowany, wydany przez akredytowana jednostkę certyfikujacą i przypisany do konkretnej faktury sprzedaży i konkretnego urządzenia.

Odbudowa konstrukcji głównej urządzenia zabawowego nie uprawnia zarządcy placu zabaw do posługiwania się starym certyfikatem. Urządzenia zabawowe wybudowane w oparciu o nieuprawnioną dokumentację i certyfikaty są urządzeniami niecertyfikowanymi.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za modernizowane i naprawiane urządzenia przez firmy nieuprawnione.

Zwracam również uwagę na to kto ma uprawnienia do wykonywania przeglądów publicznych placów zabaw, zgodnie z Prawem Budowlanym i Normą PN-EN-1176/1177 dotyczącą placów zabaw, oraz kto może wydawać certyfikaty wymagane przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Dziennik Ustaw Nr 71, poz. 657 i 658.RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Dzieciak, z siedzibą w Mierzynie, 72-006, ul. Śliczna 4.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO

Niezbędność przetwarzania wynika między innymi z następujących aktów prawnych:

a) rozporządzenia nr 1303/2013;

b) rozporządzenia nr 1304/2013;

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

d) spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217)

e) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Agencja Dziecik, z siedzibą w Mierzynie, 72-006, ul. Śliczna 4.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia zakończenia umowy;

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania